Skip to content

BOKNINGSVILLKOR FÖR VÅRA UPPLEVELSEFLYGTURER

STORM Heliworks AB förbehåller sig rätten att med kort varsel omboka en flygning på grund av;

Väder

Verksamheten är väderkänslig och därför kan flygningen bli ombokad med kort varsel. Om vädret verkar tveksamt inför en bokad flygtur blir du kontaktad av STORM Heliworks AB för att få möjligheten att boka om din flygtur. Flygning sker endast under god sikt och dagsljus samt utanför moln och kända isbildningsförhållanden. Flygrutten kan komma att behöva anpassas efter rådande väderlek. Beslut om flygningen kan genomföras kan komma att tas av STORM Heliworks AB som senast några timmar innan avsedd flygning. Oväntade väderförhållanden kan tvinga oss att avvakta eller ställa in flygturer med kort framförhållning.

Tekniska parametrar

Tekniska parametrar som medför att flygningen inte kan genomföras på ett säkert sätt, kan kräva att flygningen ombokas med kort varsel. Flygrutten kan komma att behöva anpassas efter trafikrestriktioner från flygledning i berört område.

För få deltagare

I dessa flygturer bokas man tillsammans med andra passagerare så att helikoptern är fullsatt, oftast totalt 4 passagerare, men ibland kan det vara upp till 6 passagerare i samma tur, beroende på vilken helikopter som används. Tillräckligt antal deltagare krävs för att flygningen skall kunna genomföras. STORM Heliworks AB beslutar som senast två dagar före avsedd flygning om tillräckligt deltagarantal är uppnått. Den bokade starttiden kan komma att justeras utifrån bokningsläget för det aktuella datumet, för att möjliggöra genomförandet av flygturen.

Samhällsnyttigt flyg

Myndigheter kan med kort varsel inkalla våra helikoptrar till beredskap, för att med snabb insats kunna bistå med exempelvis släckningsarbete vid skogsbränder. Väderutveckling och direktiv från myndigheter kan därmed tvinga oss att avboka flygturer utan framförhållning för att frigöra resurser för samhällsnyttigt flyg.

Om- och avbokning

Om flygturen blir om- eller avbokad av STORM Heliworks AB på grund av väder, tekniska parametrar, för lågt deltagarantal eller samhällsnyttigt flyg, förblir ett eventuellt värdebevis giltigt.

Avbokning från passagerarens sida är möjlig fram till 48 timmar före bokningen. Om du blir sen skall vi göra vårt bästa för att ta emot dig omedelbart, men STORM Heliworks AB förbehåller sig rätten att skjuta upp din flygning till nästa lediga tur. Om avbokning sker från passagerarens sida senare än 48 timmar före bokningen, eller om passageraren inte infunnit sig på plats senast 15 minuter innan bokad tid, anses värdebeviset som förbrukat.

Om du blir sjuk inför din bokade flygtur är det viktigt att du kontaktar oss så snart som möjligt. För att minimera risken för allmän smittspridning flyger vi inte med passagerare som har förkylningssymtom.

STORM Heliworks AB ansvarar inte för, och kan inte ställas ersättningsskyldig för, eventuella övriga kostnader kring eventuell om- eller avbokning (exempelvis parkering, hotell- eller resekostnader och dylikt).

Välkommen att kontakta oss med frågor via bokning@stormheli.se