Förmedlingsvillkor

Förmedlings-
villkor

STORM HELIWORKS förmedlar flygtjänster för nedan namngivna helikopteroperatörer. Det är operatörens vid varje tillfälle aktuella transportvillkor som gäller för flygtjänster köpta av STORM HELIWORKS.