Projekt

Kvistsågning

Vi har stor kunskap om underhåll och röjning av kraftledningsgator. Vår utrustning är CE-märkt och typgodkänd för helikopteranvändning av både Transportstyrelsen och det Europeiska flygsäkerhetsorganet EASA.

Beroende på uppdraget så använder vi oss av våra olika utrustningar:

 • Helimatic Uppercut S-10: För vertikal sågning längs kraftledningsgatan. Består av tio sågklingor vertikalt monterade på en axel. (Se bilden).
 • Helimatic Horizont: Horisontal toppsåg bestående av två horisontellt monterade sågklingor för underhåll av träden närmast ledningen.

Gripen

Vi har stor kunskap om röjning och återställning av kraftledningsgator. Vår utrustning är CE-märkt och typgodkänd för helikopteranvändning av både Transportstyrelsen och det Europeiska flygsäkerhetsorganet EASA.

Vi använder oss av Heligrip för att lyfta bort träd som fallit över ledningen. Heligrip består av en gripklo med ett sågsvärd som gör det möjligt för piloten att lyfta träd från ledningen hela eller avkapade och sedan lägga dessa på lämplig plats.

Lyft & konstruktion

Våra piloter har lång erfarenhet av lyft och konstruktionsarbete med helikopter. Exempel på projekt kan vara konstruktion av master av olika slag, utplacering av snökanoner och lindragning vid kraftledningsbyggnationer.
Med våra specialbyggda lyftutrustningar, mobila tankanläggningar och kunniga personal utför vi effektivt de flesta typer av uppdrag.

Vi använder maskiner av varierande storlek med varierande lyftkapacitet vilket ger oss möjlighet att anpassa oss efter uppdragets karaktär. Vilket blir kostnadseffektivt för både oss och kund.

 • För tunga lyft använder vi oss av Airbus H125 med vilken vi lyfter 1400 kg.
 • För lättare lyft använder vi oss av EC 120 Colibri med vilken vi lyfter 600 kg.
 • För lyft över 1400 kg har vi via våra samarbetspartners tillgång till maskiner som lyfter upp till 20 ton.

Materialtransport

Att transportera material luftvägen är skonsamt för både djurlivet och naturen. Helikopterlyft är också den snabbaste och enklaste metoden när avstånden är långa och terrängen oländig. Transport av material kan ske både hängandes under helikoptern i våra specialbyggda behållare och invändigt i kabin och lastutrymme. Vi har tillgång till egen traktor av modell Volvo L35B för snabb och effektiv lastning av våra behållare.

Då vi har flera olika maskiner att tillgå anpassar vi storlek på helikopter och lyftkapacitet efter varje uppdrag.

 • För tunga transporter använder vi oss av Airbus H125 med vilken vi lyfter 1400 kg.
 • För lättare lyft använder vi oss av EC 120 Colibri med vilken vi lyfter 600 kg.
 • För transporter över 1400 kg har vi via våra samarbetspartners tillgång till maskiner som lyfter upp till 20 ton.

Materialspridning

STORM HELIWORKS har baskrar som är specialbyggda för transport och spridning av kalk, myggbekämpningsmedel och betong. Med dessa baskrar har vi möjlighet att sprida stora mängder material i oländig terräng på kort tid.

Helikoptern Airbus H125 kan lyfta och sprida 1400 kg/lyft. För att effektivisera spridningsarbetet etablerar vi en mobil bas i nära anslutning till spridningsområdet. Detta görs med bränslesläp och servicebil. Vid denna typ av uppdrag flyger vi med dubbla baskrar för att undvika väntetid för helikoptern vid lastning.

Vi har tillgång till egen traktor av modell Volvo L35B för snabb och effektiv lastning av vår spridningsutrustning.

LiDAR – Topografiska lasermätningar

Vi har inom STORM HELIWORKS stor erfarenhet av topografiska LiDAR mätningar med helikopter. LiDAR-systemet skapar 3D-bilder med hjälp av en laser-scanner som monteras under helikoptern. Systemet styrs i realtid från helikopterns kabin.
Våra piloter flyger årligen flera hundra timmar mätflygning över hela Europa.

Linjebesiktning

Inom STORM HELIWORKS har vi lång erfarenhet av understöd till våra nordiska kraftbolag. Vi flyger både traditionell linjebesiktning, ovädersinventering och störning/felsökning.

Vi utför också avisning av kraftledningar där vi med hjälp av en trästock hängandes under maskinen försiktigt knackar bort is och tung snö från ledningarna.

Våra piloter är utbildade enligt EBR-standarden och har lång erfarenhet av inspektionsflygning och isbekämpning.

På telefon 063 – 51 09 09 når ni oss dygnet runt, även för insatser med kort varsel.

Brandbekämpning

STORM HELIWORKS piloter är vana att assistera polis och räddningstjänst vid brand i skog och mark. Brandutrustning står redo dygnet runt och vi kan rycka ut med kort varsel. Med en Airbus H125 har vi möjlighet att lyfta och sprida 1300 liter vatten per lyft. Med hjälp av bränslesläp och servicebil kan vi snabbt etablera en mobil bas i nära anslutning till branden för att på så vis effektivisera släckningsarbetet.

På telefon 063 – 51 09 09 når ni oss dygnet runt för insatser med kort varsel.

Rendrivning

Med vår R44 utrustad med signalhorn har vi möjlighet att hjälpa till med insamling av renar i samband med kalvmärkning och vid övriga behov.

Behövs det en större maskin så har vi också möjlighet att använda vår EC120 Colibri.

På telefon 063 – 51 09 09 når ni oss dygnet runt för insatser med kort varsel.

Foto & Film

Helikoptern är väl lämpad för både film och fotouppdrag.
Vi monterar enkelt av dörrarna för bästa möjliga resultat.
Våra piloter har lång erfarenhet av denna typ av flygning från både filminspelning och stillbildsfotografering.

På telefon 063 – 51 09 09 når ni oss dygnet runt för insatser med kort varsel.

Persontransport

Att flyga är en fantastisk upplevelse!
Det är också ett smidigt och effektivt sätt att resa på då avståndet är långt, tiden knapp eller terrängen oländig.

Vi använder maskiner av varierande storlek vilket ger oss möjlighet att anpassa oss efter just era önskemål.

 • Bröllop
 • Kalas
 • Konferenser
 • TEAM-building
 • Fiske
 • Vandring
 • Jakt
 • Taxiflyg
 • Flygplatstransfer
 • JOUR-personal

På telefon 063 – 51 09 09 når ni oss dygnet runt för insatser med kort varsel.