Skip to content

PROJEKT OCH UPPDRAG

Snabbt och smidigt

Effektivt och flexibelt

Säkert och beprövat

Möjligheterna med helikopter är många. Förutom fördelarna med tidseffektivitet och i princip obefintlig etableringsyta ser vår erfarna personal till att ditt projekt löper på så fort och effektivt som möjligt.

STORM Heliworks AB flyger med moderna, effektiva helikoptrar lämpliga för varje ändamål du kan tänkas ha. Med vår personals långa och breda erfarenhet kan vi garantera att du kommer bli nöjd.

Är du i behov av en flygande och flexibel lyftkran?

Helikoptrar i olika storlekar och specialanpassade lyftutrustningar ger oss möjlighet att skräddarsy uppdraget efter just era behov.

Vi använder maskiner av varierande storlek och lyftkapacitet.
Detta ger oss möjlighet att anpassa oss efter uppdragets karaktär,
vilket blir kostnadseffektivt för både oss och dig som kund.

Från våra baser i Östersund och Göteborg täcker vi in en stor del av Skandinavien och når snabbt större delen av Sverige. Med egen service- och bränslebil kan vi snabbt upprätta en mobil bas i anslutning till uppdraget, oavsett var i landet du behöver hjälp med ditt projekt.

Kommentarer från kunder

"Det gick så fort när helikoptern kom att jag knappt hann få fram kameran "

LYFT OCH KONSTRUKTION

Lyft och transport
Korta snabba lyft eller längre transport
Konstruktion
Lyfthjälp vid resning av väggar, master eller andra konstruktioner
Gjutning
En flygande förlängning av betongbilen
Föregående bild
Nästa bild

LYFT OCH KONSTRUKTION

Hängande last är ett effektivt sätt att transportera material till svårtillgängliga platser. Hastigheten med helikopter är oslagbar, ofta hinner en helikopter utföra lyften under samma eller kortare tid en kran behöver för etablering.

Vi utför olika typer av lyft – korta och långa, både enklare och mer avancerade. Helikoptern kan också agera som flexibel lyftkran och bistå med lyfthjälp vid montering eller konstruktion av exempelvis byggnader.

Med egna betongbaskrar kan vi snabbt och smidigt förflytta betong till en arbetsplats från betongbil, vilket underlättar gjutning på platser där lastbilar har svårt att nå fram.

Vår största helikopter lyfter upp till 1400 kg, och med våra samarbetspartners i Skandinavien och Europa kan vi erbjuda tjänster även för lyft upp till 20 ton.

Hängande last är ett effektivt sätt att transportera material till svårtillgängliga platser. Hastigheten med helikopter är oslagbar, ofta hinner en helikopter utföra lyften under samma eller kortare tid en kran behöver för etablering.

Vi utför olika typer av lyft, korta eller långa, både enklare och mer avancerade. Helikoptern kan också agera som flexibel lyftkran och bistå med lyfthjälp vid montering eller konstruktion av exempelvis byggnader.

Med egna betongbaskrar kan vi snabbt och smidigt förflytta betong till en arbetsplats från betongbil, vilket underlättar gjutning på platser där lastbilar har svårt att nå fram.

Vår största helikopter lyfter upp till 1400 kg, och med våra samarbetspartners i Skandinavien och Europa kan vi erbjuda tjänster även för lyft upp till 20 ton.

KRAFTLEDNINGSGATOR

Gripen
Heligrip består av en gripklo med ett sågsvärd som gör det möjligt för piloten att lyfta hela eller avkapade träd från ledningar.
Vertikalsåg
Helimatic Uppercut S-10: För vertikal sågning längs kraftledningsgatan. Består av tio sågklingor vertikalt monterade på en axel.
Toppsåg
Helimatic Horizont: Horisontal toppsåg bestående av två horisontellt monterade sågklingor för underhåll av träden närmast ledningen.
Föregående bild
Nästa bild

KRAFTLEDNINGSGATOR

Inom STORM Heliworks AB har vi lång erfarenhet av understöd till våra nordiska kraftbolag. Vi flyger både traditionell linjebesiktning, ovädersinventering och störning/felsökning. Med helikopter går arbetet fort och enkelt och man slipper handskas med terrängen där även bandvagnar får problem att ta sig fram. Våra piloter är utbildade enligt EBR-standarden och har lång erfarenhet av inspektionsflygning vid kraftledningar. Vi har även stor kunskap om underhåll, röjning och återställning av kraftledningsgator samt andra uppdrag rörande ledningar. Beroende på uppdrag använder vi oss av våra olika utrustningar, samtliga är CE-märkta och typgodkända för helikopteranvändning av både Transportstyrelsen och det Europeiska flygsäkerhetsorganet EASA. Vi utför även avisning av kraftledningar där vi med hjälp av en trästock hängandes under maskinen försiktigt knackar bort is och tung snö från ledningarna.

Inom STORM Heliworks AB har vi lång erfarenhet av understöd till våra nordiska kraftbolag. Vi flyger både traditionell linjebesiktning, ovädersinventering och felsökning. Med helikopter går arbetet fort och enkelt och man slipper handskas med terrängen där även bandvagnar får problem att ta sig fram. Våra piloter är utbildade enligt EBR-standard och har lång erfarenhet av inspektionsflygning vid kraftledningar. Vi har även stor kunskap om underhåll, röjning och återställning av kraftledningsgator samt andra uppdrag rörande ledningar. Beroende på uppdrag använder vi oss av våra olika utrustningar, samtliga är CE-märkta och typgodkända för helikopteranvändning av både Transportstyrelsen och det Europeiska flygsäkerhetsorganet EASA. Vi utför även avisning av kraftledningar där vi med hjälp av en trästock hängandes under maskinen försiktigt knackar bort is och tung snö från ledningarna.

MATERIALSPRIDNING

Grus och sten
Stora mängder grus och sten kan på kort tid förflyttas och läggas i till exempel bäckar i djur- och naturvårdsfrämjande syfte.
Myggbekämpning
Miljövänligt medel sprids snabbt ut över stora ytor för att hämma myggors tillväxt.
Kalkning, askning och gödsling
Aska, kalk eller gödsel sprids ut över skog, sjö eller mark i naturvårdssyfte.
Föregående bild
Nästa bild

MATERIALSPRIDNING

STORM Heliworks AB har baskrar som är specialbyggda för transport och spridning av exempelvis kalk, aska, myggbekämpningsmedel och grus. Med dessa baskrar har vi möjlighet att sprida stora mängder material i oländig terräng på kort tid.

Helikoptern Airbus H125 kan lyfta och sprida upp till ca 1400 kg/lyft. För att effektivisera spridningsarbetet etablerar vi en mobil bas i nära anslutning till spridningsområdet. Detta görs med bränslesläp och servicebil. Vid denna typ av uppdrag flyger vi med flera baskrar för att undvika väntetid för helikoptern vid lastning.

Vi kan även ombesörja snabb och effektiv lastning av vår spridningsutrustning.

STORM Heliworks AB har baskrar som är specialbyggda för transport och spridning av exempelvis kalk, aska, myggbekämpningsmedel och grus. Med dessa baskrar har vi möjlighet att sprida stora mängder material i oländig terräng på kort tid.

Helikoptern Airbus H125 kan lyfta och sprida upp till ca 1400 kg/lyft. För att effektivisera spridningsarbetet etablerar vi en mobil bas i nära anslutning till spridningsområdet. Detta görs med bränslesläp och servicebil. Vid denna typ av uppdrag flyger vi med flera baskrar för att undvika väntetid för helikoptern vid lastning.

Vi kan även ombesörja snabb och effektiv lastning av vår spridningsutrustning.

BRANDBEKÄMPNING

Airbus H125
Upp till 1300 liter i brandbyttan
Airbus H120
Upp till 500 liter i brandbyttan
Föregående bild
Nästa bild

BRANDBEKÄMPNING

Brandbekämpning från luften är ett mycket effektivt sätt att bistå i brandsläckningsarbetet. Med 1300 liter vatten per brandtunna kan vi sprida runt 70 000 liter vatten i timmen, per helikopter (statistik från brandsäsongen 2019). För att effektivisera släckningsarbetet etablerar vi en mobil bas i nära anslutning till brandområdet, med hjälp av egen servicebil och bränslesläp. Från våra baser i Göteborg och Östersund når vi snabbt större delen av Sverige.

Vår flotta som består av flera maskiner med varierande lyftkapacitet ger oss möjlighet att anpassa behovet efter brandens omfattning, och samtidigt sätta in resurser på flera områden. Våra piloter har lång erfarenhet av precisionslyft med helikopter och kan med marknadsledande utrustning från Bambi Bucket® både punktsläcka och sprida vatten över ett större område.

Brandbekämpning från luften är ett mycket effektivt sätt att bistå i brandsläckningsarbetet. Med 1300 liter vatten per brandtunna kan vi sprida runt 70 000 liter vatten i timmen, per helikopter (statistik från brandsäsongen 2019). För att effektivisera släckningsarbetet etablerar vi en mobil bas i nära anslutning till brandområdet, med hjälp av egen servicebil och bränslesläp. Från våra baser i Göteborg och Östersund når vi snabbt större delen av Sverige.

Vår flotta som består av flera maskiner med varierande lyftkapacitet ger oss möjlighet att anpassa behovet efter brandens omfattning, och samtidigt sätta in resurser på flera områden. Våra piloter har lång erfarenhet av precisionslyft med helikopter och kan med marknadsledande utrustning från Bambi Bucket® både punktsläcka och sprida vatten över ett större område.

FOTO OCH FILM

Stillbilder
Helikopter är ett enastående verktyg för fotografering av byggnader, natur och mark
Rörlig bild
Med fast monterad eller handhållen videokamera blir det enkelt att filma ur fågelperspektiv
Föregående bild
Nästa bild

FOTO OCH FILM

Har ni ett projekt som kräver fotografering eller filmning från luften? Flexibiliteten och överblicken man uppnår med helikopter är oslagbar. Vi har möjlighet att bistå med professionell gyrostabiliserad utrustning för bekväm och högkvalitativ filmning från helikopter.

Vill du ta några bilder eller filma med egen handhållen kamera?

Kontakta oss om du har några frågor eller funderingar!

Har ni ett projekt som kräver fotografering eller filmning från luften? Flexibiliteten och överblicken man uppnår med helikopter är oslagbar. Vi har möjlighet att bistå med professionell gyrostabiliserad utrustning för bekväm och högkvalitativ filmning från helikopter.

Vill du ta några bilder eller filma med egen handhållen kamera?

Kontakta oss om du har några frågor eller funderingar!

ÖVRIGA TJÄNSTER

Topografiska lasermätningar
Inventering
Transport
Rendrivning
Företagsevent
VIP-service
Passagerarflyg och upplevelser
Läs mer
Föregående bild
Nästa bild

ÖVRIGA TJÄNSTER

Vi erbjuder helikoptertjänster för alla behov. Utöver de ovan nämnda tjänsterna utför vi till exempel även:

 • Topografiska lasermätningar med LiDAR
 • Inventering, av exempelvis mark eller skog
 • Transport av både personal och utrustning
 • Rendrivning
 • Företagsevent
 • VIP-service
 • Passagerarflyg och upplevelser

Hör av dig om du funderar på om en helikopter kan vara dig till hjälp!

Vi erbjuder helikoptertjänster för alla behov. Utöver de ovan nämnda tjänsterna utför vi till exempel även:

 • Topografiska lasermätningar med LiDAR
 • Inventering, av exempelvis mark eller skog
 • Transport av både personal och utrustning
 • Rendrivning
 • Företagsevent
 • VIP-service
 • Passagerarflyg och upplevelser

Hör av dig om du funderar på om en helikopter kan vara dig till hjälp!