Säkerhet

Säkerhet
Vid i- och urlastning är ofta stjärt- och huvudrotor igång vilka båda är väldigt farliga och stressframkallande för både pilot, passagerare och djur. En grundregel är att aldrig jäkta i närheten av en helikopter. Tider som finns angivna är avgångstider, var på plats minst 30 minuter innan.

  • Tänk på att hålla ex spön och längre föremål i horisontellt läge.
  • Håll fast lätta saker vid i- och urlastning, och kasta eller langa dem aldrig i närheten av helikoptern, då de lätt kan blåsa in i helikopterns stjärt- eller huvudrotor.
  • Håll hundar kopplade.
  • Piloten eller markpersonalen öppnar och stänger alla dörrar.
  • Gå aldrig upp på en slänt vid helikopterns sida.


Påstigning

Vänta minst 20 m från helikoptern innan piloten ger klartecken för ilastning. När ni efter pilotens klartäcken närmar er helikoptern var uppmärksam på piloten och dennes eventuella anvisningar. Personal på plats hjälper er och bär fram bagaget i lugnt tempo, pilot och markpersonal sköter ilastningen. Stig in i helikoptern när piloten ger er klartecken. Sätt på er säkerhetsbälten och hörlurar.

Avstigning
Vänta till piloten ger klartecken för er att stiga ur helikoptern. Vid urlastning lastar piloten ur bagaget, 1 person från sällskapet bär sedan bort det ca 20 m från helikoptern. Håll er på ca 20 m avstånd när helikoptern lättar och håll i lätta saker så dessa ej blåser iväg.

Inför din flygning
Packa i mindre kollin, mjuka väskor och lagom fyllda ryggsäckar. Undvik om möjligt fyrkantiga, stora lådor som stjäl mycket av helikopterns bagageutrymme. Fäst inte löst bagage på packningen såsom sovsäckar, liggunderlag och skor eftersom det blir svårare att packa.